tytuł: XXXIII konkursowa wystawa Twórców TPSP
rodzaj wystawy: wystawa konkursowa
miejsce: Galeria "Civitas Christiana" w Nowym Sączu
czas trwania: listopad - grudzień 2012 r.