tytuł: Wystawa malarstwa i rzeźby - Barbara Ruchała, Helena Zimowska, Adam Gancarski
rodzaj wystawy: wystawa zbiorowa
miejsce: Biblioteka w Starej Lubowni - Słowacja
czas trwania: maj - czerwiec 2013