tytuł: wystawa malarstwa z cyklu „Sztuka lokalna” – „... w przelocie ...”
rodzaj wystawy: wystawa indywidualna
miejsce: Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju
czas trwania: kwiecień – maj 2015