tytuł: Chwile zatrzymane w sztuce
rodzaj wystawy: wystawa zbiorowa członków TPSP Nowy Sącz
miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu
czas trwania: maj 2015