tytuł: Malarstwo Sakralne Inspirowane Ikoną
rodzaj wystawy: wystawa indywidualna
miejsce: Kościół parafialny w Świniarsku 
czas trwania: październik 2015