tytuł: 
rodzaj wystawy: wystawa zbiorowa - Gancarski, Ruchała, Zimowska
miejsce: Biblioteka Miejska w Limanowej 
czas trwania: sierpień 2015