tytuł: Ikony i kwiaty
rodzaj wystawy: wystawa indywidualna
miejsce: „Galeria Poddasze” Zakliczyńskiego Centrum Kultury
czas trwania: czerwiec – lipiec 2016 r.