tytuł: wystawa malarstwa
rodzaj wystawy: wystawa indywidualna
miejsce: Centrum Społeczno – Kulturalne w Wielogłowach
czas trwania: czerwiec 2017 r.