tytuł: 
rodzaj wystawy: wystawa indywidualna
miejsce: Kawiarnia etc w Nowy Sączu
czas trwania: marzec – lipiec 2017 r.