tytuł:
rodzaj wystawy:
miejsce: Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie
czas trwania: styczeń – marzec 2018 r.