tytuł: Ikony
rodzaj wystawy: ikony - wystawa indywidualna
miejsce: kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach
czas trwania: październik 2019 r.