tytuł: Ikony
rodzaj: spotkanie i prezentacja ikon
miejsce: Kościół św. Mikołaja w Tymowej
czas trwania: 19 lipca 2020r.