tytuł: Warsztaty - Dom Ikon w Nowicy - dla Dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" z Mroczkowa Gościnnego
rodzaj: warsztaty
miejsce: Dom Ikon w Nowicy
czas trwania: październik 2020 r.

https://www.facebook.com/ppow.palacyk/posts/pfbid0aLKTBwNTUrkK2h1d56ft6dDHMUWDkEpBRjB7ZW5zenv8jQEVEiyWd4PobpkXuAwMl